Dạng sóng

Tấm nhựa polycarbonate sóng vuông. 

0977.33.90.94