Tuyển dụng

#

Tuyển dụng giao diện

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30-04-2015

Ứng tuyển

#

Tuyển nhân viên

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 26-03-2015

Ứng tuyển

#

Tuyển nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Giang

Hạn nộp hồ sơ: 18-03-2015

Ứng tuyển

#

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Giang

Hạn nộp hồ sơ: 10-03-2015

Ứng tuyển

#

Tuyển dụng lập trình viên PHP

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội,Hà Giang

Hạn nộp hồ sơ: 11-03-2015

Ứng tuyển

#

Tuyển nhân viên KD

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 14-01-2015

Ứng tuyển

0977.33.90.94